هواپيماي حامل عشق از امريكا !!

هواپيما
Advertisements

ياد ياران . . .

طالقاني-بازرگان
7 اسفند 1345 -زندان قصر
منبع: بازرگان

جنايات ابوغريب، يادآوري (تصاوير)

Democracy, human rights, freedom, . . .
State terrorism, brutality, torture, . . .
All could be seen in Abo Ghraib

 

 

 

فيلم ضد اسلام ويلدرز و ما

مطلبي ميخواندم در خصوص فيلم جديد سياستمدار!! هلندي جناب ويلدرز! در اهانت به مسلمانان. اين فيلم از ديروز در اينترنت در دسترس عموم قرار گرفته است. بنظر من هدف فيلم در وحله اول تحقير ملتهاي مسلمان از طريق اهانت، تهمت و تمسخر است. در دنيا هر ابزاري كاربرد نداشته باشد حربه تهمت و تمسخر هنوز برندگي لازم را دارد. . . اين اتفاق در زمان خود پيغمبر هم مي افتاد. بت پرستان وقتي از همه راهها مي رفتند و تيرشان به سنگ ميخورد راه تمسخر و اهانت به پيغمبر را پيش مي گرفتند. گفته شده است كه تمسخر و تهمت بيش از هر چيزي محمد (ص) را آزار ميداد. . . . و دروحله دوم ايجاد نفرت و انزجار در بين مردم كشورهاي غربي نسبت به اسلام! و اين اهداف در جهت اهداف بالاتري كه سياسي-اقتصادي- و نظامي است دنبال مي شود. وگرنه اينهمه سرمايه گذاري و تقبل ريسك براي اشائه اين داستانهاي كهنه كه 1400 سال است اسلافشان به اسلام و قرآن مي بسته اند توجيه ندارد.

امروز نيز در سياست، تهمت، تمسخر و تحقير، حرف اول و آخر را مي زند. صحبتهاي دو رقيب حزب دمكرات را ببيند! اغلب همين داستان ها است! . . . . لباس عربي-افريقايي اوباما تبديل به داغترين موضوع مردم امريكا ميشود !!. . . . .

سئوال اين است كه چطور شده غرب به فكر قرآن و اسلام و محمد افتاده و هدفش از اين مسائل چيست؟ اينكه محمد كه بود و چه كرد به جناب ويلدرز چگونه ميتواند ربط داشته باشد؟ چرا افرادي پا در راهي ميگذارند كه علاوه بر سرمايه بايد كلي دردسر امنيتي و غيره را بجان خود بخرند؟ چه انگيزه قوي در اين بين هست كه يك نفر از پارلمان هلند خود را وسط چنين معركه اي مي اندازد؟ آيا بايد باور كنيم كه اين جنابان درد آزادي دارند؟! آنهم نه براي خود بلكه براي مردم مسلمان!!؟ در اينصورت آنروزي كه كودكان و زنان مسلمان در قانا قتل عام شدند كجا بودند؟ آنروزي كه اسرائيل كوچك و بزرگ را در غزه به خاك و خون كشيد كجا بودند؟! آيا خطر جنايات صهيونيستهاي نژاد پرست براي بشريت بيشتر است يا موضوعات مورد علاقه اينان در قرآن و اسلام؟! و بالاخره اينكه اگر دردشان آزادي است كمي هم آنرا براي هولوكاست تمرين كنند !!

و اما چند نكته:

1. متاسفانه شايعه درباره همه چيز و اين روزها درباره قرآن و مذهبي ها بطوركلي به ميمنت افتضاح كاريهاي سرداران و سياستهاي دفع كننده و قشري در داخل، چنان بازار گرمي دارد كه از هر مطلب كوچك مربوط به اسلام و مسجد و قرآن يك كوه درست ميكنند و در «برترين»ها با آب و تاب بخورد همه ميدهند.

2. اسلام دين تك بعدي نيست! ديني نيست كه پيروانش را به ذلت و توسري خوردن دعوت كند. دين «اگر سيلي به طرف راست صورت زدند طرف چپ را هم پيشكش كن» نيست. با اينهمه هم دين آزادي است، هم دين علم و آگاهي است، و هم دين جهاد و شهادت. اگر غير از اين بود بخش بزرگي از ايران در جنگ هشت ساله از دست رفته بود.

3. غربيها و بالاخص اروپائيها با يك تاريخ پر از نژادپرستي، علم ستيزي، نسل كشي، استعمار . . . . . و اكنون ويتنام، هيروشيما، ناكازاكي، كوزوو،. . . . . . افغانستان، عراق، . . . ابوغريب، قانا، غزه . . . . حق ندارند در مقام متولي نشسته براي ما درس انسانيت و آزادي بدهند.

4. دوستان !!! ديروز با فيلم 300 مليت ما را به سخره گرفتند و امروز با اين فيلمهاي كذايي ايمان مردم را نشانه رفته اند! آيا كافي نيست بفهميم مشكل اينها فقط قرآن يا محمد نيست! . . . . .

رشداسرائيل؛ از 1946 تا كنون بر روي نقشه

رشد اسرائيل

سهنديم / استاد شهريار

شاه داغيم ،

چال پاپاغيم ،

ائل داياغيم ،

انلي سهنديم،

باشي طوفانلي سهنديم

حجم فايل: 3.6 مگابايت

بصورت فلش : دانلود

———

فايل صوتي: دانلود

ادامهٔ مطلب »

استاد شهريار در بستر بيماري / فايل تصويري

شهريار در بستردريغا كه سالهاي جواني از دست رفته بود . . .
فكر كنم اين آخرين مصاحبه استاد شهريار باشد!

حجم فايل: 7.7 مگابايت
زمان: 3:16 (ثانيه:دقيقه)
دانلود لينك
براي مشاهده از ريل پلير استفاده كنيد.