به دوران قاجار بازگشته ايم

در جلسه سخنراني سحابي و پيمان گفته شد:
محمد سرابي

آخرين مواضع فعالان ملي مذهبي در سخنراني مشترك مهندس عزت الله سحابي، رئيس شوراي فعالان ملي و ‏مذهبي و دكتر حبيب الله پيمان دبير كل جنبش مسلمانان مبارز تبيين شد.‏

در اين نشست بسياري از شخصيت هاي ملي ـ مذهبي، سياسي و طيف هاي سياسي اصلاح طلب حضور ‏داشتند.‏

نشست فوق كه به ميزباني جنبش مسلمانان مبارز برگزار مي شد نهمين و آخرين نشست از سلسله نشست‌هاي ‏انتخاباتي مجلس هشتم تلقي مي شود.‏

در اين نشست مهندس عزت الله سحابي با اشاره به سه بيانيه شوراي فعالان ملي- مذهبي در خصوص ‏انتخابات هشتمين دوره مجلس كه در روزهاي گذشته منتشر شده بود بار ديگر بر عدم ‌مشاركت اين جريان ‏فكري و سياسي در انتخابات دوره هشتم مجلس تاكيد كرد و به تشريح دلايل اين تشكل سياسي جهت عدم ‏حضور در انتخابات پرداخت.‏

وي در سخنان خود ضمن انتقاد از اقليت اصلاح‌طلب مجلس هفتم گفت:‏‎ ‎‏»آنچه به عنوان اقليت مجلس هفتم ‏مطرح شد هرگز نتوانست به اهداف و آنچه از اقليتي قوي انتظار مي رود پاسخ گويد».‏

وي در ادامه با اشاره به انتخابات پيش رو تاكيد كرد:‏‎ ‎‏»اينگونه برگزاري انتخابات، مشروع نيست، چرا كه ‏وضعيت به‌گونه‌اي طراحي شده است تا هيچ فردي خارج از جريان حاكم در مجلس حضور نداشته باشد. البته ‏در نهايت باز هم همين مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند. از اين رو بايد تصميم گيري در اين مورد را بر ‏عهده مردم گذاشت كه در انتخابات شركت كنند يا نه».‏

سحابي با انتقادي دوباره از چگونگي برگزاري انتخابات در سال‌هاي گذشته و در پاسخ به اين سوال برخي ‏طيف هاي سياسي كه چرا نيروهاي ملي مذهبي در برخي انتخابات ها شركت كرده اند، افزود:» ما در مقطع ‏برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم به دليل وضعيت خاصي كه به وجود آمد مجاب به شركت در ‏انتخابات شديم».‏
اودر ادامه با اشاره به لزوم برگزاري انتخابات آزاد و قانومند براي تشكيل مجلس گفت:‏‎ ‎‏»اگر مجلس قانوني ‏نباشد، مصوباتش هم غيرقانوني خواهد بود. ما در اين زمينه حتي موارد تاريخي هم داريم. به عنوان مثال مي ‏توان به قرارداد دارسي اشاره كرد. الين قرارداد در زمان مجلس پنجم شوراي ملي برگزار شد و ما ديديم كه ‏اين مجلس در قبال قرارداد دارسي چه موضعي گرفت. همچنين ملي شدن صنعت نفت نيز مورد قابل توجهي ‏است. در همان زمان فردي همچون دكتر مصدق در همان مجلس توانست نفت را ملي كند. اگر اقليت در هر ‏مجلسي بتواند اينگونه تاثير گذار باشد مي توان از آن و عملكردش دفاع كرد».‏

مهندس عزت الله سحابي در ادامه گفت: «به نظر مي رسد اگر حتي تلاشي صورت گيرد در قبال ساخت و ‏پاخت ها نتيجه نخواهد داد. در صورتي كه ساخت و سازهاي پنهان عليه ملت و از جيب منافع عمومي اتفاق ‏بيفتد، مجلس خاص خواهيم داشت. بنابراين چنين مجلسي فاقد مشروعيت خواهد بود و ما نمي توانيم براي ‏تشكيل آن نيرو بگذاريم».‏

سحابي در ادامه به اقدام مجلس هفتم در زمينه ايجاد محدوديت تبليغات براي كانديداهايي كه خارج از دايره ‏قدرت حاكم هستند اشاره و تاكيد كرد:‏‎ ‎‏»بايد ببينيم كه چرا اين مساله در اين شرايط رخ مي دهد. به آن علت رخ ‏مي دهد كه مدافعان اين طرح خود مي‌توانند به صورت سازماندهي شده از امكاناتي تبليغاتي بهره‌مند باشند كه ‏ديگران فاقد آن هستند. بنابراين طرح فوق براي گمنام نگاه داشتن رقيب مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد».‏

ادامه بحث سحابي متوجه دخالت نظاميان در سياست بود:‏‎ ‎‏»با وجود دستور صريح امام مبني بر عدم‌ورود ‏نظاميان به سياست، امروز مي بينيم كه عملا بخشي از مسوولان اجرايي و سياسي ازنظامي ها هستند. اين ‏مساله را نمي توان به راحتي توجيه كرد. اين مساله اقدامي غير قانوني است. اين اقدام روابط سياسي و اجرايي ‏در دستگاهها و همچنين با مردم را به شدت امنيتي كرده و از نتايج آن هم افزايش فاصله ميان حاكميت و مردم ‏است كه مانع از ايجاد تفاهم ميان اهداف دولت و مردم مي‌شود».‏

سحابي در ادامه بحث خود به رابطه ايران و آمريكا اشاره كرده و گفت: «به نظر مي رسد پيرامون اين مساله ‏حاكميت اقدام به گذاشتن كورس مقابله با آمريكا كرده است در حاليكه در اين سو، اصلا مردم كاري به اين ‏مسآله ندارند. البته نه اينكه سياست‌هاي آمريكا براي مردم بي‌اهميت باشد اما آنها مي‌بينند همه كشورهاي منطقه ‏از هر لحاظ جلو افتاده و پيشرفت كرده‌اند اما ما از آنها عقب مانده‌ايم و اين مساله باعث شده است كه نسبت به ‏اين مساله چندان رغبت نداشته باشند».‏

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به درآمد نفت گفت: «درآمد نفت در طول 28 سال بيش از 900 ‏ميليارد دلار بوده اما مشخص نيست كه اين درآمد در كجا خرج شده است. مردم نسبت به اين مسايل حساس ‏هستند. مردم تمام شعارهاي حاكميت را در خاطر دارند و هرگز از ياد نخواهند برد».‏

وي ادامه داد: «به عنوان مثال امروز مردم مي بينند كه به‌رغم شعارهاي مرگ بر آمريكا كه در اين سال‌ها ‏داده شده است به نظر مي‌رسد در سال‌هاي آينده سازش‌هايي با آمريكا انجام شود. البته به صورت پنهان و ‏بدون اينكه مردم از محتواي آن مطلع شوند».‏

سحابي در ادامه به نقش مجلس هشتم در راستاي سياستهاي آينده حاكميت اشاره كرد و گفت:»بر اين اساس ‏مجلس هشتم هم براي حاكميت معناي خاصي دارد و هم براي مردم».‏

وي يادآوري كرد: «چيزي كه موجب پيدايش انقلاب سال 57 شد وضعيت وحشتناك و امنيتي آن دوران بود. از ‏اين رو انقلاب ما در راستاي انتقاد از اصلي بود كه براي يك فرد مي‌تواند اختيارات فراقانوني ايجاد كند. اما ‏متاسفانه امروز مي بينيم آن چيزي كه قبل از انقلاب به آن خرده گرفته مي‌شد كه غيرقانوني است گويا پس از ‏انقلاب نماي قانوني به خود گرفته است».‏

سحابي ادامه داد: «آقاي احمدي‌نژاد هر كاري كه خواست و توانست در مورد بودجه انجام داد؛از سوي ديگر ‏سازمان برنامه را حذف كرد و نظارت مجلس را به حداقل رساند.اين هيچ معني ديگري جز بازگشت به دوران ‏قاجار ندارد».‏

سحابي در سخنان خود با ابراز نااميدي از تشكيل اقليتي قوي در مجلس هشتم گفت: «به نظر نمي رسد در ‏مجلس آينده اقليتي قوي از اصلاح‌طلبان حضور داشته باشد. در همين مجلس هفتم هم ما در طول چهار سال ‏حتي شاهد اعتراضاتي از نمايندگان اصولگرا بوديم تا جايي كه منجر به انشعاب آنان شد اما از اصلاح‌طلبان ‏اعتراضي شنيده نشد. مثلا در بحث بودجه سال 87 نمايندگان اصولگرا تندترين انتقادات را نسبت به اين ‏بودجه داشتند اما نمايندگان اصلاح‌طلب واكنشي از خود نشان ندادند».‏

سحابي يكي از وظايف نمايندگان را در دوره نمايندگي، نطق پيش از دستور عنوان كرد و گفت: «هر نماينده ‏مي‌تواند در فاصله زماني شش ماه يك‌ربع سخنراني داشته باشد، اما نمايندگان اقليت هيچ سخنراني مهم پيش از ‏دستوري نداشته‌اند. چنين نماينده‌اي كه اينگونه منفعلانه وارد مجلس شود، هيچ‌كاره است چون فاقد جسارت و ‏قدرت لازم براي ايستادن در مقابل مصوباتي همچون بودجه 87 است. به اين ترتيب حضور چنين افرادي در ‏مجلس هيچ ثمره‌اي ندارد».‏
ما در صحنه هستيم
پس از پايان سخنان سحابي، دكتر حبيب‌اللـه پيمان دبير كل جنبش مسلمانان مبارزسخنان خود را آغاز كرد. ‏سخنان او نيز پيرامون انتخابات مجلس هشتم بود. ‏

وي در اين زمينه با اشاره به اينكه «اگر فردي مانند مصدق و مدرس در ميان كانديداها بود شركت مي‌كرديم» ‏گفت: «بايد از خود بپرسيم در انتخابات دوره هشتم مجلس تا چه اندازه‌ حقوق مردم رعايت مي‌شود. اين سوالي ‏اساسي است. در اين زمينه حتي مي توانيم به تاريخ رجوع كنيم. برخي حوادث تاريخي از جمله انقلاب ‏مشروطه و تاكيد رهبران اين انقلاب بر اجراي قانون و راي مردم مي تواند راهكار ما باشد. به اعتقاد من تا ‏قبل از انقلاب مشروطه و طرح ايده‌هاي نو توسط برخي از نوگرايان، اين زور بود كه تعيين مي‌كرد چه كسي ‏حكومت كند نه راي مردم».‏

وي افزود: «اما انقلاب سال 1357 حق انتخاب را يكسره به جمهور مردم داد، يعني كسي حق نداشت براي ‏مردم تعيين‌تكليف كند».‏

پيمان در ادامه تاكيد كرد: «كساني كه پيش‌نويس قانون اساسي را ارائه كرده بودند تحت‌تاثير حق جمهور ‏مردم، براي مردم حق دخالت قائل بودند بنابراين هيچ‌كس در آن لحظه ترديد نكرد كه اين حق بايد كم يا ‏مخدوش شود.اما ماجراهاي بعدي، ماجراهاي اصيل انقلاب نبود، بنابراين تضادهايي كه بعد از پيروزي ‏انقلاب به وجود آمد ربطي به روح انقلاب نداشت».‏

در ادامه اين بحث پيمان با اشاره به اينكه «هسته‌اي متصلب وجود دارد كه خود را قيم و سخنگوي انقلاب ‏مي‌داند» گفت: «افرادي كه نه‌تنها تاثيري در انقلاب نداشته بلكه برخي از آنان با شاه نيز هيچ مخالفتي نداشته‌اند ‏از جمله اين افراد هستند.به اين مساله حتي برخي از رقباي درون حكومت اين افراد نيز اذعان دارند».‏

پيمان با اشاره به افرادي چون مهندس سحابي كه عضو موثر شوراي انقلاب بودند، گفت: «آنهايي كه انقلابي ‏واقعي بودند از گردونه بيرون رانده شده‌اند. از اين رو اكنون بايداز كساني كه به افراد انگ ضد انقلابي ‏مي‌زنند پرسيد، شما چه نقشي در بوجود آمدن انقلاب داشتيد؟ شما كجا بوديد؟»‏

وي ادامه داد: «اين افراد با انواع و اقسام جملات بر‌چسبي مي‌آيند و مي‌گويند براندازي نرم و انقلاب رنگي. ‏آنان به راحتي رقبا را ضد انقلاب و ضد نظام مي‌نامند تا افرادي كه از جانب آنها تحمل نمي‌شوند كناررفته و ‏در نهايت حذف شوند. از اين رو برخود اين گروه فقط حذفي است».‏

در ادامه پيمان با شاره به موضوع انتخابات گفت: «امروز در برگزاري انتخابات با محدوديت‌هاي ويژه‌اي ‏مواجه هستيم، البته بايد گفت ما با اصل انتخابات موافق هستيم اما به نحوه برگزاري آن اعتراض داريم».‏

‏ دبير كل جنبش مسلمانان مبارز افزود: «ما مي‌گوييم جمهوري اسلامي برآمده از انقلاب است. همچنين داراي ‏قانون اساسي است اما اصولي از اين قانون ناديده گرفته شده كه به نظر ما بايد اجرا شود».‏

او افزود: «تمام حرف ما اين است كه اگر يك نفر مانند مصدق يا مدرس يا يك درجه پايين‌تر حضور داشت ما ‏در انتخابات شركت واز آن حمايت مي‌كرديم».‏

دكتر پيمان در ادامه به چگونگي انتخاب دكتر «اللهيار صالح» در دوران پهلوي به‌عنوان يك نماينده مستقل ‏اشاره كرد و گفت: «در نهايت ديديم كه همين انتخاب منجر به انحلال مجلس آن دوره شد».‏

وي در ادامه با طرح اين پرسش كه «به چه كسي راي دهيم؟»، گفت: «به نظر ما خلاف مصالح ملي و انساني ‏خواهد بود كه ما به كسي كه نمي‌شناسيم راي دهيم. خداوند هيچ عذري را در مقابل كاري كه بدون عقلانيت ‏انجام شود، نمي‌پذيرد».‏

براين اساس وي تاكيد كرد: «برخي نبايد گمان كنند كه راي ندادن ما و عدم حضور ما در انتخابات به معناي ‏خالي كردن صحنه است.بلكه برعكس، راي ندادن ما يك دليل عقلاني، منطقي و انساني دارد».‏

او با بيان اينكه نفس انقلاب، آزادي و تكثر بود و مي‌خواست با اتكا به آراي مردم باشد، گفت: «جرياني كه ‏امروز تماميت قدرت را در اختيار دارد براي كسب مشروعيت نياز به اصل مراجعه به آراي عمومي دارد. ‏بنابراين سعي مي‌كند ضمن برگزاري انتخابات به اشكال مختلف در اين آرا و اجماع دخالت كند، چرا كه ‏نمي‌توانند اين قاعده را برهم بزنند و مشروعيت را از مردم بگيرند از اين رو سعي مي كنند برآيند آرا را به ‏نفع خودشان تغيير دهند».‏

او در ادامه افزود: «امروز مهمترين نقش و وظيفه راروشنفكران و گروه‌هاي رانده شده از دور رقابت‌ها ‏دارند چرا كه بايد وارد روند بحث و گفت‌وگو با يكديگر شوند كه اين مساله در اين شرايط بسيار مهم است».‏

او گفت: «روشنفكران و گروه‌هاي آگاه جامعه بايد با نفوذ به توده‌هاي مردم ضمن به خودآگاهي رساندن آنان ‏مانع از بي‌تفاوتي مردم نسبت به منافع ملي شوند».‏

وي در پايان تاكيد كرد: «مساله مهم اين است كه مردم به خودآگاهي برسند تا در مقابل نقض منافع ملي بي ‏تفاوت نباشند، تا اين كار انجام نشود آنان نمي‌توانند براي هويت ملي خود تعريفي داشته باشند؛ زيرا هم به ‏هويت ملي خود ضربه مي‌زنند و هم به هويت مذهبي. از اين رو به جاي اينكه جزيره هايي بسيار و جدا از هم ‏باشيم بايد سعي كنيم تا جزيره‌هاي كوچك آگاهي بسازيم و هر چه بيشتر اين جزاير را افزايش دهيم».

منبع: روز

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: