آيت الله منتظری: از انقلاب فقط اسمش باقي مانده‏ ‏است

منتظري

انتخابات با اين شرايط «بلايي » براي مردم ما شده است
شعارهاي اوليه و اصيل انقلاب «استقلال ، آزادي ،‏ ‏جمهوري اسلامي » بود
.
از برخي از اين شعارها فقط اسمش باقي مانده‏ ‏است و از عمل به آن خبري نيست . از جمله آزادي و آزادي انتخابات .

اين ديگر اسمش «انتصابات » است نه «انتخابات
«!
مردم فقط شعارها را شنيدند‏ ‏بدون اين كه جهت رفع مشكلات آنها اقدام عملي شود، و روز به روز تورم‏ ‏و گراني سرسام آور مردم را با مشكل روبرو كرده است.
علاوه بر شعارهاي‏ ‏اقتصادي و فرهنگي ما به دنبال آزادي سياسي هم بوديم ، از داشتن زنداني‏ ‏سياسي انتقاد مي
كرديم ; قرار بود در انقلاب هر كس آزاد باشد حرفش را‏ ‏بزند و آزادي بيان باشد، ولي گرفتار زنداني سياسي و محدود كردن آزادي‏ ‏بيان شديم. 
افراد دلسوز انقلاب و كشور به بهانه هاي واهي زنداني شدند.

 

مصاحبه خبرنگار هفته نامه ايتاليايي «اسپرسو» با آيت الله منتظري
خبرنگار: با تشكر از اين كه وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد، من چهار‏ ‏سال پيش در ايام انتخابات سفري به ايران و قم داشتم .
‏ ‏آيت الله منتظري : در حال حاضر هم بحث هاي انتخاباتي داغ است . و‏ ‏انتخابات با اين شرايط «بلايي » براي مردم ما شده است .
‏ ‏
‏خبرنگار: با توجه به اين كه مشكلات زيادي از جهت اجتماعي ، سياسي و‏ ‏اقتصادي براي مردم حاصل شده ، با انتخابات چه چيزي بايد عوض شود؟
‏آيت الله منتظري : شعارهاي اوليه و اصيل انقلاب «استقلال ، آزادي ،‏ ‏جمهوري اسلامي » بود. از برخي از اين شعارها فقط اسمش باقي مانده‏ ‏است و از عمل به آن خبري نيست . از جمله آزادي و آزادي انتخابات .‏ ‏هنگامي مي‎توان از آزادي آن هم در انتخابات سخن گفت كه شرايط به‏ ‏گونه اي عادلانه و مناسب باشد كه تمام اقشار و به ويژه نخبگان و افراد‏ ‏متخصص بتوانند وارد عرصه شوند; نه اين كه افراد خاص با گرايش خاص‏ ‏فقط بتوانند خود را در معرض رأي مردم قرار دهند و بسيار كساني كه‏ ‏لياقت دارند جرأت حضور نداشته باشند چون هراس دارند به آنها‏ ‏اتهامهاي واهي زده شود. ملاحظه مي‎كنيد كه آقايان امسال را سال اتحاد‏ ‏ملي نام گذاشته اند و كشور ما را آزادترين كشور دنيا مي‎دانند ولي به‏ ‏گونه اي عمل كرده اند كه قشر وسيعي رد صلاحيت شده اند تا جايي كه‏ ‏برخي از نمايندگان فعلي مجلس هم از نظر آقايان صلاحيت ندارند. معلوم‏ ‏مي‎شود آنها در نطق ها و سخنان خود مطابق ميل آقايان حرف نزده اند.‏ ‏انتخابات آزاد يعني مردم انتخاب كننده باشند نه شوراي نگهبان و قشر‏ ‏خاص ، وگرنه اين ديگر اسمش «انتصابات » است نه «انتخابات «!
‏ ‏با اين اوصاف چه انتظاري هست كه مردم اوضاعشان عوض شود و‏ ‏كشوري كه از نظر منابع زيرزميني مثل گاز، نفت و معادن كشور فقيري‏ ‏نيست ، مشكلات اقتصادي اش تغيير كند. مردم فقط شعارها را شنيدند‏ ‏بدون اين كه جهت رفع مشكلات آنها اقدام عملي شود، و روز به روز تورم‏ ‏و گراني سرسام آور مردم را با مشكل روبرو كرده است .

خبرنگار: ساختار قدرت در ايران به حدي «قوي » و «سخت » است كه از اين‏ ‏بابت مشكلات حادتر شده است ; از زماني هم كه آقاي احمدي نژاد آمد‏ ‏معضلات افزوده شده است ، به نظر شما چگونه مي‎توان اوضاع را عوض كرد؟
‏آيت الله منتظري : علت مشكلات ، عمل نكردن به وعده هاي اجتماعي -‏ ‏اقتصادي است . در اينجا تصميم گيرنده اصلي براي مناسب شدن اوضاع ،‏ ‏مردم هستند كه بخواهند گشايشي ايجاد شود يا نشود; يعني اگر مردم‏ ‏بي تفاوت نباشند و در مقابل اعمال حاكميت – البته به طور مسالمت آميز -‏ ‏عكس العمل نشان دهند و نظر خود را شفاف بيان نمايند، حتما در‏ ‏تصميم گيريهاي مسئولين تأثير خواهد داشت . چنانچه در قرآن كريم‏ ‏مي‎خوانيم : (ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ).
‏ ‏
‏خبرنگار: چه تغييراتي در قانون اساسي باعث تغيير اوضاع به نفع مردم‏ ‏خواهد شد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : قانون اساسي ما هرچند داراي اشكالات و تناقضاتي‏ ‏است ، از جمله اين كه نيروها و امكانات و رسانه هاي مؤثر در اختيار‏ ‏رهبري است كه پاسخگو نيست و قوه مجريه كه بايد پاسخگو باشد ابزار‏ ‏لازم در اختيار ندارد، ولي با اين حال مشكل فعلي و مقطعي ما قانون‏ ‏نيست ; اگر حتي به همين قانون اساسي بخصوص بخش هاي مربوط به‏ ‏حقوق ملت عمل شود و حقوق ملت ضايع نشود، وضعيت بهتري خواهيم‏ ‏داشت .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: فكر مي‎كنيد نسبت به كداميك از آرمانهاي انقلاب خيانت شده‏ ‏است ؟
‏ ‏آيت الله منتظري : من تعبير به خيانت نمي كنم ولي شعارهاي اصيل‏ ‏انقلاب عملي نشده است . آيت الله خميني شعارهايي دادند – ما هم مطرح‏ ‏كرديم – و مردم در پي آن شعارها در صحنه مبارزه آمدند و هزينه هاي‏ ‏سنگيني پرداخت كردند، ولي وعده ها عملي نشد. علاوه بر شعارهاي‏ ‏اقتصادي و فرهنگي ما به دنبال آزادي سياسي هم بوديم ، از داشتن زنداني‏ ‏سياسي انتقاد مي‎كرديم ; قرار بود در انقلاب هر كس آزاد باشد حرفش را‏ ‏بزند و آزادي بيان باشد، ولي گرفتار زنداني سياسي و محدود كردن آزادي‏ ‏بيان شديم . افراد دلسوز انقلاب و كشور به بهانه هاي واهي زنداني شدند.‏ ‏در سالي كه سخن از اتحاد و انسجام به ميان آمده روز به روز نيروهاي‏ ‏كارآمد، دلسوز و انقلابي با انحصارطلبي ها مواجه شده و از صحنه حذف‏ ‏مي‎شوند. در حالي كه قاعده اش اين است كه مردم در قالب احزاب سياسي‏ ‏شكل گرفته با آزادي كامل و با برنامه وارد ميدان شوند، نه اين كه از فعاليت‏ ‏آنها به بهانه هايي جلوگيري شود. يكي از آقايان گفته بود: «حزب ما مساجد‏ ‏ماست .» يعني ما با امام جماعت هماهنگ مي‎شويم و از او مي‎خواهيم كه‏ ‏او بگويد مردم به چه كسي رأي بدهند!
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: آيا امكان دارد آقاي هاشمي رفسنجاني جايگزين براي حكومت‏ ‏باشد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : من علم به غيب ندارم !
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار:
آيا ايران در قبال فشارهاي اروپا و آمريكا تصميم ندارد از انرژي‏ ‏هسته اي دست بردارد؟
‏آيت الله منتظري : اروپا و آمريكا چنين حقي ندارند كه به كشوري‏ ‏مستقل بگويند چه چيزي بايد داشته و چه چيزي نداشته باشند. وانگهي‏ ‏مگر خود اروپا و آمريكا و حتي اسرائيل داراي چنين امكاناتي حتي‏ ‏نظامي اش نيستند؟! مگر همين آمريكايي ها ناكازاكي و هيروشيماي ژاپن‏ ‏را با سلاح اتمي ويران نكردند؟ كشور ما هم مانند ديگر كشورها روزي‏ ‏انرژي هاي فسيلي اش تمام مي‎شود و به انرژي هسته اي نياز پيدا مي‎كند;‏ ‏البته در بعد نظامي نبايد باشد، خود آنها هم اعتراف كرده اند كه ايران به‏ ‏دنبال استفاده نظامي نيست . من قبلا هم گفته ام اين انرژي حق ماست ولي‏ ‏مردم ما حقوق ديگري هم دارند كه بايد آنها هم استيفا شود.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: سؤال پاياني من درباره اجراي حكم سنگسار در اسلام است ، نظر‏ ‏شما در اين باره چيست ؟
‏آيت الله منتظري : اگر اجراي حكم سنگسار موجب وهن اسلام باشد‏ ‏اجراي آن جايز نيست ; وانگهي با شرايط سختي كه در فقه ما آمده است به‏ ‏اين راحتي احراز موضوع آن ميسر نيست ، و اگر با اقرار ثابت شده باشد‏ ‏- اقراري كه از روي اختيار باشد نه اجبار و زندان – اگر انكار كرد از او‏ ‏پذيرفته مي‎شود. اينها در فقه ما آمده است ولي متأسفانه به آن عمل‏ ‏نمي شود.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: از اين كه وقت خود را به ما داديد سپاسگزارم .
‏آيت الله منتظري : من هم از شما تشكر مي‎كنم و يادآور مي‎شوم كه :‏ ‏شغل خبرنگاري شغل حساسي است ، چون بايد واقعيات را همان طور كه‏ ‏هست منعكس نماييد. ان شاءالله موفق باشيد.
‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

منبع: پيك ايران

Advertisements
نوشته شده در انتخابات. 2 Comments »

2 پاسخ to “آيت الله منتظری: از انقلاب فقط اسمش باقي مانده‏ ‏است”

  1. kaveh Says:

    باز حداقل اسمش هم باقی می موند جای امیدواری داشت … هیچیش باقی نمونده!

  2. ناشناس Says:

    ها ای انقلاب که وگفتی یعنی چه؟


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: